Kardiologia jako nauka medyczna

Kardiologia, w najprostszym ujęciu, jest nauką z dziedziny medycyny, która zajmuje się zarówno rozpoznawaniem, jak i leczeniem wad i schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Jako osobna dziedzina, kardiologia wykształciła się na początku XX wieku. W tym czasie została ona wyróżniona z obrębu medycyny wewnętrznej. Od 1907 roku w Europie i Stanach Zjednoczonych zaczęły być publikowane czasopisma poświęcone zagadnieniom związanym ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego.

Z kolei w 1925 roku w Stanach Zjednoczonych powstało pierwsze towarzystwo kardiologiczne – American Heart Association.

Kardiologia dawniej i dziś

Kardiologia jako osobna nauka medyczna rozwinęła się z ogromnej potrzeby diagnozowania schorzeń i wad układu sercowo-naczyniowego. Z początkiem XX wieku choroby sercowe, w dużej mierze zyskały na znaczeniu. Dane procentowe wskazują, że na początku wieku choroby sercowe były przyczyną zgonów mniej niż 10% populacji świata.

Już pod koniec XX wieku te liczby uległy niewyobrażalnym zmianom. W tym czasie choroby sercowe uznawano za przyczynę zgonów aż 50% populacji krajów uprzemysłowionych i aż 25% społeczeństwa żyjącego w krajach rozwijających się. Skąd takie zmiany i jak to wygląda dzisiaj? Dzięki temu, że nauki kardiologiczne rozwijają się w zawrotnym tempie, współcześnie mamy możliwość zdecydowanie szybszego i trafniejszego diagnozowania chorób na tle kardiologicznym. Niestety dzisiejszy styl i tryb życia nie chronią nas przed chorobami sercowo-naczyniowymi, a wręcz są jedną z najpoważniejszych przyczyn ich powstawania.

Obszar zainteresowań kardiologii

Kardiologia jest nauką, która interesuje się zarówno wadami wrodzonymi serca, jak również chorobami nabytymi. Oprócz tego, nauka ta koncentruje się także na badaniu naczyń krwionośnych. W obrębie zainteresowań kardiologii jest cały układ krążenia i wszystkie choroby sercowo-naczyniowe, do który zaliczyć trzeba także nadciśnienie tętnicze. Podstawowym zadaniem kardiologii jest rozpoznanie i badanie wrodzonych oraz nabytych chorób serca, chorób krążenia oraz chorób naczyń krwionośnych.

Ponadto do zadań i metod badań kardiologicznych należy zaliczyć zarówno prowadzenie, jak i wsparcie podczas rehabilitacji pacjentów, którzy zmagają się z chorobami serca i układu krążenia.

Badania kardiologiczne

Badania kardiologiczne należą do jednych z istotniejszych, ponieważ w ich przebiegu podlega ocenie centralny narząd układu krwionośnego – serce. Badania kardiologiczne dają możliwość oceny budowy anatomicznej nie tylko serca, ale również wszystkich struktur z nim związanych. Do najpowszechniejszych badań kardiologicznych należy EKG tj.

elektrokardiografia serca, echokardiografia, badanie dopplerowskie serca, mapowanie serca, koronagrafia, rezonans magnetyczny oraz scyntygrafia serca.

gabinet dentystyczny poznań http://www.i-kar.pl/oferta/badania/echo-serca/