Modele powstania innowacji – innowacje stymulowane bezpośrednio przez potrzeby

Innowacje stymulowane bezpośrednio przez potrzeby są najbardziej podobne do innowacji popytowych. Różnią się tylko tym, ze ludzkie potrzeby nie są rejestrowane na podstawie istniejącego rynku, ponieważ ów rynek tutaj nie istnieje lub nie działa prawidłowo. Potrzeby nie są postrzegane przez popyt, ale przez bezpośrednie preferencje.

Innowacje te oparte są na dwóch filarach. Pierwszy z nich opiera się na istnieniu pewnych dóbr i usług, których podział następuje poza rynkiem – potrzeby ludzkie nie są zatem wyrażane przez dany rynek. Tylko bezpośrednia rejestracja potrzeb i pozarynkowe sposoby tworzenia preferencji społecznych są drogą, która oddziałuje na proces innowacji.

Drugim filarem jest pozarynkowy mechanizm regulacyjny, który działa w różnych organizacjach. Są to wszystkie organizacje, które posiadają centralny ośrodek decyzyjny, na przykład państwo i przedsiębiorstwo. Każda taka organizacja opiera się na regulujących jej działanie nakazach, a nie na rynku (nawet jeżeli dana organizacja jest cząstką gospodarki rynkowej i jej produkty są obecne na rynku).

Typową innowacją stymulowaną bezpośrednio przez potrzeby są niektóre rozwiązania dotyczące ochrony środowiska.

Magazyn do wynajęcia Poznań