Modele powstania innowacji – koncepcja popytowa

Ekonomiści wyróżniają trzy podstawowe typy powstawania innowacji: podażowe, popytowe oraz stymulowane bezpośrednio przez potrzeby. Po krótce wszystkie ci przedstawimy. Koncepcja popytowa, jak sama nazwa wskazuje, jest stymulowana przez popyt. Otóż osoby, które będą wprowadzały daną innowację na rynku, biorąc pod uwagę popyt, skupiają się na odnalezieniu odpowiedzi na pytanie: dlaczego dotychczas nie została zaspokojona potrzeba? Celem wprowadzenie innowacji jest oczywiście dostarczenie produktu, na który jest potrzeba w danym miejscu.

Innowacja oczywiście poprzedzona jest badaniami, stworzeniem wynalazku, na który jest zaobserwowana potrzeba, albo na wyszukaniu takiego towaru, który ułatwi wprowadzenie innowacji. Schmookler wyznaczył cztery możliwości zaspokajania popytu rynkowego. Pierwszy zaspokoją popyt wykorzystując istniejące wynalazki; drugi istniejące już technik. Dwie pozostałe możliwości różnią się między sobą pod względem inwestycji – głównym czynnikiem, który decyduje o pojawieniu się danego wynalazku jest ciągły rozwój (potencjalnego) popytu na dane innowacje.

www.skytowerdlamiasta.pl