O czym świadczy choroba wieńcowa?

Jedną z najczęstszych chorób serca jest choroba wieńcowa. Powszechnie kojarzy się, że występuje przeważnie u osób starszych. Na czym polega to schorzenie? W chorobie wieńcowej dochodzi do niewystarczającego dostarczania komórkom sercowym tlenu oraz składników odżywczych. Takie niedobory mają zazwyczaj charakter przewlekły. Co jest tego powodem? Zdaniem lekarzy jest to zwężenie naczyń wieńcowych, a nawet całkowite ich zamknięcie.

Skutkiem tego jest rozwój dusznicy bolesnej, a nawet wystąpienie zawału serca. Uważa się, że najczęstszą przyczyną choroby wieńcowej jest miażdżyca. W chorobie tej dochodzi do odkładania blaszek miażdżycowych. To one właśnie odpowiadają za zwężenie ściany tętnic. Blaszki miażdżycowe mogą mieć różny charakter.

Za te najbardziej niebezpieczne uznawane są te, które są niestabilne. Mogą się bowiem oderwać od pozostałych i spowodować zator w naczyniu krwionośnym. Choroba wieńcowa może mieć zróżnicowaną postać. Najczęściej występuje stabilna postać tego schorzenia. W tym przypadku najbardziej charakterystycznymi objawami jest ból podczas wysiłku.

Chory może odczuwać także niepokój oraz kołatanie serca. W tej postaci stosuje się leczenie farmakologiczne. Podczas ataku chory powinien zażyć nitroglicerynę. Warto również pamiętać, że większość objawów ustępuje w fazie spoczynku. W sytuacji, gdy po podaniu nitrogliceryny chory nie odczuwa poprawy, pojawia się niestabilna postać choroby wieńcowej.

W takim przypadku niezbędna jest szybka pomoc lekarska.

www.rostowski.info