Rodzaje innowacji – innowacje produktowe

Innowacje produktowe bardzo często wprowadzane są wraz z innowacjami technicznymi. Wszystkie innowacje produktowe dotyczą zmian w procesie produkcji lub świadczenia usług.

Innowacje te dotyczące wyrobów, czyli produktów lub usług. W skład tych innowacji wchodzą wszelkiego rodzaju zmiany, które polegają na udoskonaleniu wyrobu, który jest już wytwarzany przez firmę.

Nie można jednak innowacją produktową nazwać zwykłego ulepszenia istniejącego produktu. Dlaczego? Otóż musi ona obejmować ulepszenia różnych parametrów technicznych, materiałów, z których jest wykonany przedmiot, komponentów oraz jego dotychczasowej funkcjonalności.

Nowy produkt musi się znacząco różnić od innych, które są już dostępne na rynku. Innowacje te wiążą się z nowymi technologiami lub na wyjątkowym połączeniu tych już istniejących w nowatorski sposób.

Innowacja produktowa uznawana jest za przeprowadzoną, jeżeli produkt, który podlegał ulepszeniu, trafia na rynek. Przykładem innowacji produktowej jest połączenie telefonów komórkowych z aparatem fotograficznym.

Self Storage Poznań www.ceefinancialhub.pl